13, మార్చి 2014, గురువారం

పార్వతీ పురంలో మా ఇంటి వీధరుగు ...


పల్లె తల్లి లాంటిది. పట్నం ప్రియురాలి లాంటిది ... అంటూ మొదలు పెట్టి దేవుల పల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు వీధి అరుగు అనే గొప్ప వ్యాసం వీధరుగు గురించి రాసేరు.

 వీధి అరుగు ఆహ్వానం లాంటిది. నవ్వుతూ రమ్మని పిలుస్తుంది. వచ్చి కాస్సేపు కూర్చుని సేద దీర మంటుంది. కబుర్లు చెబుతుంది. కలత తీరుస్తుంది.కుశలాలు అడుగుతుంది. మంచి నేస్తంలా కలగలిసి పోతుంది.ఇప్పుడు వీధులే తప్ప వీధరుగులు లేవు.

వీధరుగులు లేని కొంపలు ముటముటలాడిస్తూ ఉండే ముఖాలతో ఉంటాయి.చిర్రు బుర్రులాడే కోపిష్ఠి మనిషిలా ఉంటాయి.స్వార్థపు గూళ్ళలా ఉంటాయి. 

అరుగు లన్నిటి లోన
ఏ అరుగు మేలు ?
పండితులు కూర్చుండు
మా అరుగు మేలు !

ఈ బాల ల గేయం  విన్నారు కదూ ?

పార్వతీపురంలో మా ఇంటి వీధరుగు మీద మహా పండితులు కూర్చునే వారని డప్పాలు కొట్టను కానీ, రాబోయే రోజుల్లో కాబోయే  ( తెలుగు ) పండితుడొకడు  నిక్కరూ , చొక్కా వేసుకుని  కూర్చునే వాడని మాత్రం ఘంటాపథంగా చెప్ప గలను.

పార్వతీ పురంలో మా యింటి ముందుండే ఈ వీధి అరుగును చూడండి

 దీని మీదే కదా, మా బాల్యం గడిచింది.

 దీని మీదనే కదా ఎన్టీవోడి గురించీ ఏఎన్నార్ గురించీ తగువులాడు కున్నది ?

 ఈ అరుగు మీదనే కదా ఎక్కాలు చదువు కున్నది ? 

ఈ అరుగు మీదనే కదా హోం వర్కులతో కుస్తీలు పట్టినది ?

 ఈ అరుగు మీదనే కదా, మనిషి చంద్రుడి మీద కాలు పెట్టాడన్న వార్తను విని విస్తు పోయినది ?

 ఈ అరుగు మీదనే కదా సినిమా కబుర్లూ, గణపతి మేష్టారు పెట్టిన తొడపాయసాల గురించీ ఒకరికొకరం చెప్పు కున్నది ?

 ఈ అరుగు మీర కూర్చునే కదా ఇంటికి వచ్చే అతిథుల కోసం కళ్ళు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూసినది ?

 ఈ అరుగు మీద నిలబడే కదా అమ్మ వారి జాతరలో సిరిమాను సంబరాన్ని చూసి పులకించి పోయినది ?

 ఈ అరుగు మీదనే కదా అమ్మ చేసి ఇచ్చిన జంతికలు గుప్పెటలో ఉంచుకుని కొసరి కొసరి తిన్నది ?

 అయ్యో, ఇప్పుడెలా ఉందో చూసేరా .? చిన్నప్పటి ఆటబొమ్మ చివికి పోయి దొరికినట్టు ...

 మాసి పోయిన సామ్రాజ్యాలకు చిరిగి పోయిన జెండా చిహ్నం ...

\
 ఏవి తల్లీ నిరుడు కురిసిన హిమసమూహములు ?మా వీధి ..