1, మే 2011, ఆదివారం

నా కథల సంపుటి వెలువడింది ...
నా కథల సంపుటి గుండె తడి 24 కథలతో విడుదలయింది.

ఈ కథా సంపుటిని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ వారు ప్రచురించారు. ముఖ చిత్రం శ్రీ రమణ జీవి.

వెనుక అట్ట మీద నవ్య వార పత్రిక సంపాదకులు, ప్రముఖ రచయిత శ్రీ ఎ.ఎన్.జగన్నాథ శర్మ గారు, మరో ప్రముఖ

రచయిత శ్రీ మధురాంతకం నరేంద్ర గారు నా కథల పై తమ అభిప్రాయాలు పొందు పరిచారు.

పుస్తకం పేజీలు: 156. వెల: రు.75లు.

ప్రతులు దొరుకు చోటు:

విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, 4-1-435, విఙ్ఞాన్ భవన్, ఆబిడ్స్, హైదరాబాద్ - 001.
ఫోన్: 040 24744580 / 04024735905

E^mail: visalaandhraph@yahoo.com
www.visalaandhra.com

ఇంకా, విశాలాంధ్ర వారి సుల్తాన్ బజార్ శాఖ, హైదరాబాద్, విజయవాడ,విశాఖపట్నం, అనంతపురం, కరీం నగర్, తిరుపతి,గుంటూరు, హన్మ కొండ, కాకినాడ, ఒంగోలు, శ్రీకాకుళం బ్రాంచీలలో లభ్యం.