12, జనవరి 2012, గురువారం

కథా రచయితలకు పెద్ద పండుగ

పండుగలలో పెద్ద పండుగంటే సంక్రాంతే. మూడు రోజుల పండుగ. ఎక్కడెక్కడి బంధువులూ చేరు కుంటారు. సందడే సందడి.
మా విజీనారం వాళ్ళ కయితే ఈ పెద్ద పండుగ కొంచెం సాగి, సరిగ్గా జనవరి పది హేడవ తేదీ నాడు ఖచ్చితంగా మరో పెద్ద వేడుకతో ముగుస్తుంది. అది, చా.సో స్ఫూర్తి అవార్డుల ప్రదానోత్సవం. ఎక్క డెక్కడి సాహితీ ప్రియులూ బిల బిలా విజీనారం చేరు కుంటారు. అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతున్న ఈ సాహితీ క్రతువు కథా రచయితలకు ఎంతో ఇష్ట మయిన వేడుక.
పండక్కి ముందే సున్నాలూగట్రా వేసి, తోరణాలూ గట్రా కట్టి ఇంటిని ముస్తాబు చేసి నట్టుగా , 17.1.2012 న జరుగ బోయే ఈ కథల పండుగకు ముందే, చాగంటి కృష్ణ కుమారి గారు ‘‘ వండనన్నావ్ ? ఎందుకొండేవ్?’’ కథను 18.1.2012 తేదీ నవ్య వార పత్రికలో ప్రచురించారు .

అచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మ కథ యిది
.
తన కథా వారసురాలి వైపు చూపుడు వేలు పెట్టి చూపిస్తూ, ‘‘ నీకంటే’’ అంటూ ఆ వేలుని తన వేపుకి తిప్పి, ‘‘ ఇది బాగా రాయ గలదు’’ అని గడుసుగా మెచ్చుకున్న చా.సో గారిని మెప్పించాలంటే మన తరఁవా, యేఁవిటి !

చా.సో గారికి ఒక కథ ఫైనల్ వెర్షన్ వచ్చే వరకూ కనీసం నాలుగయిదు చిత్తు ప్రతులు రాసి చింపెయ్యడం అలవాటుగా ఉండేది. వారలా చెయ్యకుండా ఉంటే, ఒకే రచయిత ఒకే వస్తువుతో రాసి వదిలేసిన వాటికీ, ఫైనల్ వెర్షన్ కథకీ తారతమ్యాలు బేరీజు వేసుకొని మంచి కథలెలా రాయాలో బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకునే కొత్త రచయితలకు మార్గదర్శకంగా ఉండేదేమా అనే ఆలోచనకు ఈ రచయిత్రి తెరతీసారు.

కథ చదవండి మరి ...

చిన్న సాంకేతిక సహాయం : ఒక వేళ కథ పేజీలలోని అక్షరాలు చదవడానికి చిన్నవిగా అని పిస్తే, ఆ పుట మీద మౌస్ ఉంచి నొక్కండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ విండో (Open Link in new windo) అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి. పేజీని జూమ్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. బోధ పడిందా !

అప్పటికీ మన పప్పులుడకక పోతే సుబ్భరంగా నవ్య కొనుక్కొని చదివెయ్యడమే. అసలిదే ఉత్తమం. న్యాయం కూడానూ.

Posted by Picasa